فیلم های این هفته:
سه شنبه: فیلم سینمایی هستی
سه شنبه: فیلم سینمایی صداهای خاموش
چهارشنبه: فیلم سینمایی شکلاتی
T.me/hesamdvd