‏عینک آفتابی میخرین 5میلیون؟؟

پنج میلیون بده من چتر میگیرم بالا سرت😐

به هرکی هم برسم میگم ایشون خیلی پولدارن 😐

🆔@khandeh_bazar93