شاخص بیش از 1500 واحد مثبت ارزش معاملات هم کم کم به 1000 میلیارد تومان نزدیک می شود البته بازار این دقایق رشد و عطش خرید اولیه را ندارد