ب مناسبت در گذشته مرحوم حاج حسین زمانیان داماد مرحوم حاج یدالله پدر خانم حاج عباس علی بخشی ب بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای ان مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر خواهان خواستاریم.دوستان گلم امروزچون تو مراسم هستم وقت نکردم پیام بدم