همه آدم‌های خوبِ زندگی "یک طرف" اما آنکه سكوتت را می‌فهمد چیز دیگری‌ است.

در زمانه‌ای که شاید حرف‌هایت را کمتر کسی درک کرده باشد، شنیدنِ سکوت از چشمهایت كارِ هركسى نيست.

همه آدم‌های خوبِ زندگى همانقدر خوب‌اند و دوست داشتنی اما
بعضیها جوری نگاهت را می‌خوانند که خودت
انگشت به دهان می‌مانی!

این گروه از آدم ها، معجون های زندگی هستند؛ مواظبشان باشیم…

@Good_speech