🌟فروش پیمانه باروت و ساچمه 🌟
🖋وسیله ای کاربردی برای افرادی که از فشنگ های دست پر استفاده می کنند جهت معیار و اندازه کردن مقدار ساچمه و باروت. همچنین بسیار کاربردی برای جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از زیاد پر کردن باروت نظیر ترکیدن لول اسلحه و وسیله ای برای اندازه کردن مقدار ساچمه مصرفی در فشنگ جهت ایجاد بالستیک بهتر ساچمه ها
برند: نیکا
تولید: ایران
شامل دو عدد پیمانه باروت و ساچمه
قابل اندازه شدن در مقدارهای مختلف
جنس: پلاستیکی
سبک و کم حجم
💰قیمت: 30.000 تومان
فروش: 09125086732
🌐وب سایت: www.huntiran.ir