مسوولان باشگاه استقلال برای جذب جباروف نامه رسمی به مدیربرنامه های هافبک ملی پوش ازبکستانی ارسال کردند.

@navadnews