دوستان توجه کنید هزینه ارسال کارای حراجی بالا.هر چند دست هم باشه 10تومنه ، و نکته مهم: هزینه ارسال
کارای حراجی با بقیه کارا فرق داره
یعنی اگه کسی یه کار از حراجی انتخاب کنه و یه کار ازکاری غیر حراجی باید جدا جدا هزینه ارسال بپردازه.
فقط فقط هزینه ارسال حراجیا باهم هر تعداد 10تومنه. . 👆
واما دلیلش هم اینه که کارای حراجی ارسالش از یه جا و کارای غیر حراجی ارسالاشون از جاهای دیگست