اتصال اینترنت خطوط تلفن‌های همراه؛ تا لحظاتی دیگر

برخی منابع مطلع در وزارت ارتباطات می‌گویند که تا لحظاتی دیگر اتصال به اینترنت خطوط تلفن همراه در برخی از استان‌ها برقرار می‌شود./ایلنا