📣 نکته مهم 📣

🚨 اطلاعاتی در مورد به سرقت رفتن یا مفقودی دستگاه کارت خوان سیار 🚨

اگر دستگاهی رو که در حال کار کردن و خرید کردن هستین ناپدید و گم شد یا دزدیده شد .

1. با اولین خریدی که با دستگاه شما انجام بشه از طریق همان بانک ردیابی و پیدا میشه .
2. شماره‌ی پایانه دستگاه رو که به نام شما هستش رو به شرکت فن آوا که زیرمجموعه ی بانک مرکزی هستش معرفی کنید که دستگاه شمارو غیر فعال کنه که قابل استفاده نباشه.
📎شماره پایانه : اکثر اوقات بصورت برچسب در پشت دستگاه قسمت پایین توسط شرکت چسبانده میشود و شماره پایانه و نام دستگاه نوشته میشود📎

💥@azarkhartkhan