فروشگاه سگ های آپارتمانی

کانال اول ما ، عکس و مشخصات حیوان :
@pooyashoping

کانال دوم ما،معرفی وسایل حیوانات خانگی :
@pooyashoping2

کانال سوم ما و نحوه خرید:
@pooyashoping3

مدیر گروه

@sepehr1365

شماره تماس جهت خرید

0919 805 12 31