فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد⚜️
@Kanoonnlp