مطالب کامل درسی کلاس هشتم
برای پیدا کردن هرگونه(جزوه_نمونه سوالات و ….) با سرچ کردن در کانال یا از طریق کلیک روی کلماتی که # دارند می تواند مطالب درسی مورد نظر را پیدا کنید.🔎

ربات برای انتقاد و جواب:
@Javansoal_bot

کانال دوم ما:
@igsm_shopfa
https://t.me/hashtom_keshvari