چکش تخریب7کیلویی
قیمت 970000هزار تومان
با تخفیف ویژه
800000هزار تومان