#اورگونیت_هفت_چاکرا

🔷شامل جاسپر قرمز، آونتورین پرتقالی، آونتورین زرد، آونتورین سبز، فیروزه،کریستال، آمتیست

🔹ذهن را به آرامش میرساند.
🔹 جذب بالاترین میزان انرژی
🔹 تقویت افکار مثبت و معنوی
🔹 تعادل بخشی به هر هفت حوزه ی انرژی بدن
🔹 تخلیه انرژی منفی کالبد اتری

💲80000تومان
@salamatib1
#استاد_بابک