دوستانی که نمیدونن ممبر پاپ و اجباری چیه و یا اعتماد ندارن مطالب کانالو از اول بخونن🙏❤️