.
اگر مدام نگرانی!
اگرهمیشه غرق درگذشته ای
و اعتماد به نفست پایینه!

روزی ده دقیقه برای خودت وقت بذار 👇
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEPznmeRmgAZZNXshA
جملاتی که حال دلتون روخوب می‌کند👆