شاید اگه یک‌بار به خودت این فرصتو می‌دادی که من رو تجربه کنی انقدر توی زندگیت دنبال یه عشق و خوش‌شانسی بزرگ نمی‌گشتی. وقتی مهره‌ی روی میز رو نمی‌بینی و واسه پیدا کردن عشق سمت مهره‌های سوخته‌ می‌ری نمی‌تونی خیلی چیزهارو تجربه کنی. من سال‌ها ازت می‌خواستم منو واسه خودم نه، واسه خودت انتخاب کنی. برای اینکه انقدر آدم‌های مزخرف رو نیاری‌ توی زندگیت. واسه اینکه بتونی طعم عشق رو بچشی و ازش لذت ببری. من برای خودت گفتم منو ببین و بهم اهمیت بده چون می‌دونستم کسی جز من نمی‌تونه این‌همه دوستت داشته باشه.

@AxProfil ♥️