یک اشتباه رایج در زبان انگلیسی:

ما در زبان فارسی معمولا به همراه کلمه ‘تلویزیون’ از حرف اضافه ‘از’ استفاده می کنیم (مثلا، من دیروز یه فیلم جالب از تلویزیون دیدم). گاهی اوقات دیده می شود که زبان آموزان برای معادل کلمه تلویزیود در زبان انگلیسی (معادل آن television) از حرف اضافه from استفاده می کنند که صحیح نیست.

در زبان انگلیسی برای این منظور به همراه کلمه television از حرف اضافه on استفاده می شود.

به دو مثال توجه کنید:

I watched a horror movie on television yesterday.

من دیروز یه فیلم ترسناک از تلویزیون دیدم.

What’s on television tonight?

امشب چی از تلویزیون پخش میشه؟

نکته: معمولا به جای کلمه television از صورت کوتاه شده آن که TV است استفاده می شود.
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com