بهروز ملکی(بازار مسکن)

بهروز ملکی (دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، مولف کتاب تحلیل بازار مسکن ایران)

توجه:
پیش بینی بدون خطا، وجود ندارد.
مسئولیت تصمیم خرید یا فروش، با خود افراد است.

👈 با پوزش، به علت کثرت سوالات مخاطبین محترم، امکان پاسخ وجود ندارد.

@Behrouzmaleki