از طریق تلگرام و با ربات @ChSiteBot میتوانید براحتی مراحل ساخت سایت و انتخاب نام وبسایت (دامنه) کانال خود را انجام دهید