اگر #الگو خوب میکشی ولی نمیتونی تمیز.بدوزی بیا کانال من

بهت نکات پاک.دوزی و تمیز.دوزی رویاد میدم♥️👇

https://t.me/joinchat/AAAAAEi3Moh7FavhCwRXNA

ببین چه نکات طلایی🤩 را از

دوخت انواع لباس کودک گفتم👌👌👌