#آموزش
#روانشناسي_بورس

📌 نداشتن حد ضرر (استاپ لاس) :

نداشتن استاپ لاس به معنی این است که معامله گر حَدی برای اِشتباه خویش متصور نیست ، هر انسانی امکان اشتباه دارد و حد ضرر امکانی برای جلوگیری از فاجعه بار بودن اشتباهات می باشد .
( قبل از آغاز معامله حد ضرر خود را بشناسید . )
در زمان معامله اغلب معامله گران تحت تاثیر ترید خود قرار می گیرند و از لحاظ روانی برایشان سخت است که حد ضررشان را بپذیرند .
در زمان معامله تغییر حد ضرر عموما منجر به زیان های بیشتر می شود .
هیچ زمانی حد ضرر خود را خلاف جهت معامله خود تغییر ندهید .
یعنی مقدار حد ضرر خود را بیشتر نکنید …

مطالب جذاب در اینستاگرام من 😊
📍 instagram.com/HosseinAzimi.ir

🆔 @HosseinAzimy