بهترین آموزش برای معامله گران تازه کار مدیریت ریسک و روانشناسی بازار هست .
اما بیشتر معامله گران جدید بر بهترین معاملات تمرکز می کنند که خیلی سریع پولدار شوند .

*استیو برنز*

مطالب جذاب در اینستاگرام من 😊
📍 instagram.com/HosseinAzimi.ir

🆔 @HosseinAzimy