#CADCHF Daily

آپدیت

در تحلیل قبل دنبال معاملات Long بودیم که امروز هدف قیمتی مدنظر تاچ شد و چون روند در تایم فریم روزانه در کوتاه مدت حالت نزولی دارد انتظار می رود دنبال معاملات Short در تایم های پایین باشیم

@HasanluMohsen