ست گردنبند و دستبند کارتی
واسه مشتری گلم🌹
قیمت؛ 12هزار
به صورت تکی هم فروخته میشه

سفارش:👇
@RoyaDS 🌱