حضرت علی (ع) :
اعمال همه بر باد است
مگر آنچه از روی اخلاص باشد
عید غدیر بر همگان مبارک 🌺
@Lebas