باسلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز از امروز برنامه ای در راستای اشنایی هر چه بیشتر شما با تولیدی اخوان تاجیک از شبکه ifilm پخش خواهد شد.ليست زمانبندى پخش برنامه به صورت زير ميباشد:
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
٩٨/٧/٧ ساعت ١٧:٤٥
٩٨/٧/٨ ساعت ٩:٤٥
٩٨/٧/٩ ساعت ١٩:٤٥
٩٨/٧/١٠ ساعت ١١:٤٥
٩٨/٧/١١ ساعت ١٩:٤٥
٩٨/٧/١٢ ساعت ١١:٤٥
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
پيشاپيش از همراهى شما متشكريم🌹 https://t.me/Akhavan_tajik