قاشق و چنگال از طلای ۲۴ عیار
مخصوص کور کردن چشم خواهر شوهر و مادر شوهر 😂😂😂

😂 🆔 @khandehiranci😂😂👻