تصاویر جالب از تلاش‌های چینی‌ها برای مقابله با ویروس کرونا

از استفاده از پرتقال تا مخزن آب‌سرد کن بجای ماسک 😂

😂 🆔 @khandehiranci😂😂👻