امروز یه پسره داشت مزاحم یه دختره میشد
رفتم پسره رو با ی تذکر قانع کردم رفت پی کارش

ولی دختره ازم طلبکار شده…

میگه حالا عمه تو میاد ولنتاین رو بهم کادو بده ؟😐😂😂

😂 🆔 @khandehiranci😂😂👻