/آزمونهای آنلاین زیست جامع کنکور کشوری/رایگان/

¤دکتر قربانی ¤دانشجوی پزشکی و مشاور برتر کنکور
¤مشاور و مبتکر طرح تضمینی قبولی پزشکی
¤مولف و طراح بی رقیب ترین همایش زیست کنکور کشور
WhatsApp & telegram 👉 09129416887
اینستاگرام👇
https://www.instagram.com/dr.mostafa.ghorbani