@pyrvanealyasin🎥 واکنش وزارت بهداشت به خبر مشاهده مورد مشکوک به کرونا در اصفهان

کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت:
🔹ما مشکوک بودن این فرد به ویروس کرونا را تایید میکنیم، آزمایش‌ها از این فرد اخذ و به تهران ارسال شده و ایشان هم اکنون در بیمارستان فارابی دربخش ایزوله هستند.