حمله سایبری قوی به نیروگاه های رژیم صهیونیستی
یووال اشتینیتز، وزیر انرژی رژیم صهونیستی اعلام کرد یک حمله سایبری بسیار جدی روی یکی از نیروگاه‌های این رژیم شناسایی و خنثی شده است. وی در کنفرانس جهانی سایبرتک ۲۰۲۰ در تل‌آویو گفت:
این حمله چند ماه پیش به عنوان یکی از معدود حملات سایبری جدی روی تأسیسات انرژی ما شناسایی شد. هدف این حمله بسیار پیچیده، کنترل و از کار انداختن یکی از نیروگاه‌ها بوده است که خنثی شد
@pyrvanealyasin