#نیم_ست
🌹سرویس های مارکازیت

🌹بدون زنجیر

🌹بسیار با کیفیت و ضد حساسیت

🌹قیمت ۱۶۰ت

لینک کانال👇👇👇

@zzzadgcbgcnbvhbvc

ایدی جهت شفارش👇👇👇

@qazal2078