سفارش سرویس نقره مشتری عزیز رسید دستشون مبارکش باشه

لینک کانال👇👇👇

@zzzadgcbgcnbvhbvc

ایدی جهت شفارش👇👇👇

@qazal2078