تک اسکناس‌

چکسلواکی 1000 کرون

کیفیت در حد بانکی

فوق العاده کمیاب و بسیار زیبا و قدیمی

تاریخ 1945 میلادی

قیمت بانکنوتن در حد بانکی 45 یورو

فروخته شد مبارک خریدار🌺