امروز جمعه نیست
اینو تو عمل ثابت میکنیم
ما برای فتح دنیا اومدیم
با هزار وجودم می جنگم
✌️✌️✌️

سه تا فروش به فاصله ی یک ساعت💜❤️

ممنونم از لیدر عزیزم بابت راهنمایی ها و همراهیشون 🙏🏻🙏🏻💜

🌊🌊🌊🌊💥💥💥💪💪💪💪
#هر_نشدی_رو_شد_میکنیم