باسلام به اعضای جدید کانال pk🎤
این کانال آهنگ های گروه pk به اشتراک گذاشته میشه🎶🎵🎤
لطفا حمایت کنید و فروارد فراموش
نشه مرسی😉
درضمن منتظر کار جدید گروه pk به
نام (غیر مجاز) باشید.