آموزش سایت کوتوله ها سایت معتبر شروع پروژه سال 2017 نوع پرداخت خود کار در حال پرداخت پرداخت آنی این از روبل روسی پشتبانی میکونه شما با واریز کردن دولار به سایت. سایت چنجش میکونه به روبل روسی ودر بدل هر1روبل 100 نقره میده برای برداشت هم هر 100 نقره 1 روبل هست که شما میتونید روزانه هزاران روبل به حساب پایر تون واریز کونید آموزش کار باسایت شما کوتوله های داخل سایتو میخرید این کوتوله ها براتون کار میکونن که روزنه میتونن هزاران روبل درآمد کونید با خرید هر کوتوله اون برای هميشه مال شماست وبراتون کسب درآمد میکونه هرکدوم شون قیمت ودرآمد مختلفی داره که شما بعد از ثبت نام کردن ومراجعه به بخش استخدام کار گر میتونید هر کدوم شونو قیمت ودرآمد شونو ببینید بعد خرید براتون از معدن سنگ استخراج میکونن شما هر 10دقیقه یایک بار درروز میتونید سنگ هارو جمعه کونید بعد جم کردین به بخش فروش برید وسنگ هارو به نقره بفروشید نقره هارو میتونید به روبل چنج کونید هر 100نقره 1روبل هست شما بازیر مجموعه گیری میتونید درآمد تونو بیشتر کونید لینگ سایت
🌐http://bit.do/frtGj