⚡️با اهمیت‌ترین نظرسنجی کاربران زرین‌پال! 🌟

بیش از هر زمان دیگری نیاز به مشارکت شما همراهان عزیز داریم تا با شرکت در مهم‌ترین نظرسنجی همراهان #زرین‌_پال، یکی از قدم‌های اساسی #تحول_‌زرین را با همدیگر برداریم.

از طریق لینک پایین 👇🏻می‌توانید در این نظرسنجی مشارکت داشته باشید.

پاسخ به تمام سوالات این #نظرسنجی به کمتر از ۵ دقیقه از زمان با ارزش‌تان نیاز دارد

ممنونیم از همراهی‌تان💛💙

لینک شرکت در نظرسنجی:
http://zrpl.ir/ZarinEvolution