⁉️ پرسش

وقتی چک مدت داری رو میگیریم، ثبت اسناد دریافتنی انجام میشه.
برای طی شدن مراحل مختلف مثل چک در حال وصول، چک وصول شده، چک وصول نشده و چک برگشتی و چک تعویض شده، آیا باید ثبتی انجام بشه؟

✔️ پاسخ :

حالتهایی که در زمان سررسید اسناد وجود دارد:

🔻ثبت هنگام دریافت:

اسناد دریافتنی/اسناد موجود درصندوق. بد
بدهکاران تجاری./ پیش دریافت درآمد بس

🔻به حساب خواباندن (که دو حالت دارد) :

۱- وصول شدن:

▪️در زمان دادن چک به کلر بانک:
اسناد بین راهی (اسناد در جریان وصول) بد
اسناد دریافتنی بس

▪️در زمان واریز وجه چک به حساب شرکت (مشاهده صورتحساب بانک)
بانک. بد
اسناد بین راهی (اسناد در جریان وصول) . بس

۲- برگشت خوردن:

بدهکاران تجاری بد
اسناد دریافتنی. بس

🔹وقتی که نقد بشه:

وجه نقد. بد
بدهکاران. بس

🔹خرج کردن:

بستانکاران. بد
اسناددریافتنی. بس

🔹نقدکردن:

وجه نقد. بد
اسناددریافتنی. بس

🔹تعویض چك:

اسناد دریافتنی بلند (كوتاه) مدت بد
اسناد دریافتنی بلند (كوتاه) مدت بس

┄┅┄┅✶🌸✶┄┅┄

🇮🇷 خانه حسابداری در تلگرام 🔻
https://telegram.me/joinchat/BM-yfDvvezfUgOp1JWhkLQ

در اینستاگرام🔻
instagram.com/accounting_house
.