صبح ها
لباس آرامش بپوش
دستهایت را باز ڪن
چشمهایت را ببند
و رو به آسمان
صد بغل حسِ ناب زنده بودن را
نفس بڪش

سلام صبح زیبای زمستونى تون بخیر و شادی

🌸🍃

@shaparaksafar