🔻شیر ترش شده را دور نریزید، که علاج کک و مک است❗️

اسید لاکتیک موجود در شیر ترش کک ها را محو میکند؛ برای این کار روزانه صورت تان را با مخلوط شیر ترش شده و آب بشویید 👌

@kliniksalamatandzibaii