هزینه پیک محصولات

هزینه ارسال درب منزل شما به ازای هر محصول ۱۲/۰۰۰تومان میباشد.

خرید های بالای ۱۵۰/۰۰۰تومان هزینه پیک ندارد.

@kliniksalamatandzibaii