تفاوت روند سوددهی در بیمه عمر و تأمین آتیه و بانڪ👇

🏦 بعنوان مثال، در بانڪ وقتی فردی یڪ میلیون تومان را در حساب بانڪی میگذارد، بانڪ متعهد میشود ڪه در پایان سال مالی، مقدار تعیین شده ای از سود خود را به سپرده گذارانش تخصیص دهد، یعنی سرمایه اولیه فرد تغییری نمیڪند و سود از سرمایه اولیه جداست.

🏢 اما در بیمه عمر و تأمین آتیه، مقدار حق بیمه ای ڪه بیمه گذار انتخاب میڪند را بصورت ماهانه، شش ماهه یا سالانه، به حساب بیمه خود واریز میڪند، پس از ڪسر اندڪی از این پول در ۵ سال اول، بابت هزینه پوششهای بیمه ای انتخاب شده توسط بیمه گذار، به مابقی پول سود بیمه تعلق میگیرد.

💸 بعنوان مثال، فردی ڪه حق بیمه ماهیانه معادل صد هزار تومان میپردازد، در پایان سال یڪ میلیون و دویست هزار تومان پرداخت ڪرده، ڪه اگر بطور مثال دویست هزار تومان آن، صرف پوششهای بیمه ای شود، یڪ میلیون تومان باقیمانده تحت سود دهی قرار میگیرد.

نڪته مهم پس از این است، ڪه سال دوم نیز فرد حق بیمه خود را پرداخت میڪند، اما این بار هنگام سوددهی، حق بیمه پرداختی سال دوم با مجموع پول و سود سال اول جمع شده و به آن، سود تعلق میگیرد. به همین ترتیب، حق بیمه پرداختی سال سوم، با پول و سود دو سال قبل جمع شده، و سود به مجموع آنها تعلق میگیرد.

🔘 در اصطلاح، به این مدل سوددهی "سود مرڪب" میگویند، و چون به صورت تصاعدی رشد میڪند، در نتیجه در پایان یڪ قرارداد ٢٠ یا ٣٠ ساله بیمه ای، به سرمایه ای بسیار عالی تبدیل میشود.

👈 نڪته مهم دیگر این است ڪه، بیمه گذار میتواند این ڪار را با درصد بسیار پایینی از حقوق خود انجام دهد، درحالیڪه در بانڪ، سپرده گذار باید ڪل پول مد نظر را یڪجا سرمایه گذاری ڪند.

👈 در ضمن،میزان سوددهی بیمه همواره بیشتر از سود بانڪ خواهد بود.

🎯 بنابراین، اگر تصمیم دارید یڪ سرمایه گذاری طولانی مدت با سود بالا و تضمین شده داشته باشید، پیشنهاد میڪنم به بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد بیشتر فڪر ڪنی..

نماینده فروش بیمه پاسارگاد (شریفی)

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان تماس بگیرین.
۰۹۰۵۱۳۵۱۹۷۱📲

@BIMEOMREATIYE 📶