*اطلاعات عمومی*
🔴تفاوت های اساسی
  -بیمه تامین اجتماعی
-بیمه سلامت
👈-بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

◀️بیمه تامین اجتماعی
– ۷الی ۱۰ درصد حقوق ماهانه بابت حق بیمه 
– درمان در زمان حیات بیمه شده
– حقوق بازنشستگی بعد از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه
◀️بیمه سلامت
– ۱۰۰۰ تومان بابت ثبت نام دفترچه  
– فقط درمان در زمان حیات بیمه شده

🔴🔴بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

🔸پوششهای زیر در زمان حیات بیمه شده
– حق بیمه به انتخاب بیمه شده و حداقل 50،000تومان
– پرداخت سود تضمینی به حق بیمه های شما 
– دریافت وام بدون ضامن
– پوشش نقص عضو بر اثر حادثه
– پوشش هزینه پزشڪی براثر حادثه تا ۲۵میلیون ت
– پوشش بیماری های خاص تا ۲۵۰ میلیون ت

– پوشش از ڪارافتادگی تا ۴۰ میلیون ت و معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان قرارداد

– پوشش آتش سوزی منزل مسڪونی تا ۵۰۰ میلیون ت
– دریافت ڪارت درمانی  SOS

– دریافت ڪارت تخفیف گردشگری

🔸پوششهای زیر در زمان فوت بیمه شده
– پوشش فوت طبیعی تا ۲۵۰ میلیون تومان
– پوشش فوت بر اثر حادثه  
-پرداخت اصل پول به همراه سود تضمینی مشخص شده به اشخاص مشخص شده از طرف بیمه شده

🔴 بهترین حالت ممڪن برای استفاده از مزایای بیمه  👇

بیمه سلامت + بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

زهرا شریفی
نماینده ومشاور بیمه پاسارگاد
☎️09051351971