چرا حقوق بیمه تأمین اجتماعی انقدر ناچیزه؟!

😷 درصد بسیار زیادی از درآمدها و حق بیمه های دریافتی توسط بیمه تأمین اجتماعی، صرف هزینه دارو، هزینه پزشڪان، بیماران و بیمارستانها میشود، و درصد ناچیزی از آن، برای حقوق بازنشستگی میماند.

💰 اما در بیمه عمر و تأمین آتیه، اڪثر حق بیمه های پرداختی شما، برای خودتان سرمایه گذاری میشود. بنابراین، حقوق بازنشستگی بیمه عمر، حداقل ٣ برابر حقوق بازنشستگی بیمه تأمین اجتماعی است…

بیمه
⚜️تدبیر امروز
💯 تضمين آرامش فردا

نماینده فروش بیمه پاسارگاد (شریفی)

۰۹۰۵۱۳۵۱۹۷۱📲

@Bime_paasargadd📱

@BIMEOMREATIYE 📶