#فروش کانال : 🆑 اسم کانال :😆 ایستگاه خنده 😆 🔵 موضوع کانال: طنز خنده 🔴تعداد اعضا :32,000 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ 🆔آی دی کانال: @estgah_khand 🆔 عمر کانال : 1سال 💰قیمت : 350 تومان 🆔 آیدی فروشنده : @hamze4030 🆔 📃 توضیحات بیشتر : کانالی خوب…