به مهندس کامپیوتر سخت افزار , مسلط به ++ C و # C نیازمندیم.

ارسال رزومه به:
📩 Ryn.job@gmail.com

🆔 @Tehran_Estekhdame